Köpvillkor

Allmänna villkor


Wernersson Ost AB, 556499-6097, Industrigatan 5, 523 90 Ulricehamn, (”Wernersson”) och försäljer via sin hemsida (”Hemsidan”), bl a ostprodukter, dvs livsmedel med kort eller begränsad hållbarhet till konsumenter. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Wernersson framgår på Hemsidan. Via Hemsidan kan du handla varor från Wernersson.


1. Allmänt
1.1 Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du handlar på Hemsidan och utför Dina beställningar där. Särskilda regler gäller för Dig som är som är privatperson (”Konsument”), vilket särskilt anges nedan. Villkoren i övrigt är tillämpliga för alla Wernerssons kunder (”Kund”).


1.2 Såsom angivet ovan ingås avtal vid Din beställning via Hemsidan, genom att Villkoren godkänns av Kunden i samband med att Kunden genomför ett köp via Hemsidan och därmed godkänner Wernerssons Villkor och Wernersson godkänt Din beställning enligt vad som sägs nedan.


1.3 Genom att godkänna Wernerssons Villkor verifierar Kunden att Kunden har fyllt 18 år och är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Wernersson accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Wernersson förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). I det fall person måste ha förmyndares samtycke för att kunna registreras som Kund på Wernersson måste samtycke lämnas av förmyndare till Wernersson skriftligen före registrering genom att kontakta Wernerssons Kundtjänst (se Hemsidan för kontaktinformation).


1.4 Wernersson reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Hemsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning eller innehållsförteckningen, felaktiga priser, felaktigt maxantal vid beställning av en vara, eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Wernersson har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt kommer Wernersson att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset eller antalet fram till dess att Kundens order har påbörjat att plockas och i det fall godkännande ej erhålls ha rätt att ta bort varan från Kundens order. All bildinformation på Hemsidan ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Wernersson ansvarar inte för information inklusive bilder på Hemsidan som kommer från tredje part.


1.5 Hemsidan ägs av Wernersson. Innehållet på Hemsidan ägs av Wernersson eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Wernersson.


2. Avtal och Beställning
2.1 För att kunna göra ett köp via Hemsidan måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Kunden tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Wernerssons vid avtalstillfället gällande policies.


2.2 När Kunden slutfört en beställning av Wernersson kommer Wernersson att bekräfta Kundens beställning. Ett avtal om köp ingås först när Wernersson slutligt bekräftat Kundens beställning inklusive vilka varor som har plockats per e-post från Wernersson till Kunden. Wernersson uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Wernerssons kundtjänst. Wernersson förbehåller sig dock rätten att ändra och avboka Kundens bekräftade order fram till dess att slutlig order har levererats.


2.3 Leverans sker löpande. Wernersson kan dock inte garantera leverans viss dag eller vid viss tidpunkt.


3. Kunduppgifter mm
3.1 Kunden måste skapa ett användarkonto på Hemsidan för att kunna handla på Hemsidan. När Kunden registrerar sitt användarkonto kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter alternativt företagsuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Kunden får bara skapa ett användarkonto per privatperson. Information om Wernerssons behandling av personuppgifter finns i Wernerssons policies.


3.2 Kunden åtar sig att se till att ingen annan än Kunden kan använda Kundens inloggningsuppgifter. Kunden får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Kunden ska omgående anmäla till Wernersson om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till Kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.


3.3 Om Wernersson misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Wernersson rätt att stänga av Kunden. Wernersson har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.


4. Varor, priser, avgifter och betalning
4.1 Vid beställning via Hemsidan gäller de priser som anges på Hemsidan på beställningsdagen av Kundens order. Skulle priset ändras till dagen för leverans gäller det priset som var vid tidpunkten när Kunden slutförde beställningen av ordern. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms om inte annat anges. Priserna inkluderar inte avgifter (som för exempelvis frakt, faktura etc.) som anges separat.


4.2 Wernerssons målsättning är att alltid leverera fräscha varor med bra hållbarhet. De varor Kunden kan lägga i varukorgen finns vid beställningstillfället i Wernerssons lager, lagersaldot kan dock ändras fram till att orden plockas för leverans. I det fall Wernersson inte har Kundens beställda vara i lager väljer Wernersson en motsvarande vara. Wernerssons ambition är att tillfråga Kunden om Kunden godtar ersättningsvaran, men det kan inte garanteras att så alltid sker. Är ersättningsvaran dyrare så bjuder Wernersson Kunden på mellanskillnaden. Är ersättningsvaranvaran billigare krediteras Kunden mellanskillnaden. Är en vara ej levererbar krediteras hela varans belopp.


4.3 Kunden kan betala på sätt som anges på Hemsidan. Betalning kan göras med betalkort (Visa & MasterCard). Betalning med betalkort sker via den betalningslösningsleverantör Wernersson vid var tid har avtal med. När betalning görs med betalkort reserveras orderbeloppet när Kunden lägger ordern. Beloppet debiteras Kundens konto under leveransdagen. Det kan i vissa fall ta upp till 7 bankdagar innan Kundens bank registrerat köpet på ditt konto. Avbokar Kunden sin order frisätts det reserverade beloppet. Det kan i vissa fall dröja upp till 7 bankdagar innan banken noterar detta och att reservationen försvinner helt från Kundens konto. Wernersson accepterar inte av säkerhetsskäl betalning med kontanter eller checkar. Läs mer om betalsätt och rabatter på Hemsidan. Wernersson förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.


4.4 Wernersson tar ut en expeditionsavgift om 95 kr på alla order med ett varuvärde under 500 kr. På order med varuvärde på eller över 500 kr utgår ingen expeditionsavgift. Wernersson har fria leveranser, dvs leveranskostnaden är 0 kr, på order med varuvärde på eller över 1500 kr. Leveranskostnaden på order med ett varuvärde under 1500 kr beror på vilken leveransdag och vilket leveransintervall som Kunden själv valt om Kunden valt enstaka leverans, eller vilket leveranskort Kunden har köpt för att erhålla Wernerssons rabatterade multileveranser. Leveranskort är inte giltiga för fria leveranser den 23 och 30 december, julafton, nyårsafton, midsommarafton och helgdagar som infaller på annan dag än söndag. Valet av leveranstid görs av Kunden före Kundens slutliga konfirmation av order.


5. Kampanjer och erbjudanden
Wernersson kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Hemsidan. Dessa kampanjer gäller i enlighet med de specifika villkor som gäller för just den specifika kampanjen som t.ex. Kundens rättighet att ta del av kampanjen, hur länge kampanjen är aktiv och vilka specifika varor som omfattas av kampanjen. Wernersson förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Hemsidan gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.


6. Leverans och transport
6.1 Leveransen av Kundens varor sker, om ej annat anges, till den adress Kunden angivit. Kontroll av
legitimation kan ske. Finns ingen som mottar leveransen lämnas varorna utanför dörren. Det är Kunden som är ansvarig för att hålla Wernersson uppdaterad om Kundens uppgifter och därmed ge Wernersson möjlighet att leverera till rätt adress. Det är Kundens ansvar att se till att Wernersson eller dess fraktförare kan komma fram till dörren. Om Wernersson av Kunden föranledd anledning inte kan leverera varorna till Kunden debiteras Kunden för ordern som om den hade levererats.


7. Varukvalitet och ångerrätt
7.1 Är det fel på någon vara eller om en vara saknas ska Kunden kontakta Wernerssons Kundtjänst omedelbart. Om det visas av Kunden att en vara saknas eller är skadad krediteras den felaktiga varan. Wernerssons ansvar är begränsat till varans värde, samt eventuella returkostnader. Återbetalning kommer att ske inom 30 dagar. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.


7.2 Kunden har i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning rätt att frånträda köpeavtalet (utnyttja Kundens ångerrätt) inom 14 dagar från den dag Kunden tar emot varan, eller väsentlig del av den. Ångerrätten gäller dock inte vid köp av dagligvaror från Wernersson. Ångerrätten gäller under förutsättning att varan är i väsentligen oförändrat skick och att ingen försegling brutits.


7.3 Om Kunden utnyttjar ångerrätten är det tillräckligt att Kunden skickar ett meddelande till Wernersson (till exempel per brev eller e-post) om att Kunden vill utnyttja ångerrätten eller att Kunden skickar tillbaka varan före fristens utgång. Meddelande om att utnyttjande av ångerrätten skickas till:


Email:
info@wernerssonost.se, eller


Adress:
Wernersson Ost AB
Industrigatan 5
523 90 Ulricehamn, eller


Telefon:
010 - 161 56 00.


Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram.


7.4 Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Wernersson. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i eventuell originalförpackning.


7.5 Wernersson betalar snarast tillbaka beloppet, senast inom 30 dagar från det att Wernersson tagit emot den returnerade och oskadade varan. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning. På det belopp som ska återbetalas har Wernersson rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.


8. Reklamation
8.1 Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar
göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Wernersson så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de
kontaktuppgifter som anges på Hemsidan.


8.2 Wernersson står för returfrakten för godkända reklamationer.


8.3 När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Wernersson att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Wernersson strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Wernersson mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Wernersson förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Wernersson riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se ARN, Mer information finns på Konsumentverket.


9. Länkar
Wernersson kan länka från Hemsidan till andra webbplatser som ligger utanför Wernerssons kontroll, och webbplatser utanför Wernerssons kontroll kan länka till Hemsidan. Även om Wernersson försöker säkerställa att Wernersson enbart länkar till webbplatser som delar Wernerssons personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Wernersson inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Hemsidan.


10. Force Majeure
Wernersson ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Wernersson inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Wernersson Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Wernersson rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

11. Ändringar av tjänster och Villkoren
Wernersson kan utan förvarning till Kund förändra, revidera, ersätta eller ta bort utan särskilt meddelande de tjänster, liksom innehållet i dessa tjänster, som Wernersson erbjuder på sin Hemsida.

Wernersson förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren när som helst i tiden och utan att i förväg få Kunds godkännande. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Hemsidan. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Hemsidan), alternativt 1 vecka efter att Wernersson har informerat Kunden om ändringarna. Wernersson rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Hemsidan regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.


12. Överlåtelse
Kund har inte rätt att till annan överlåta sina rättigheter och skyldigheter. Wernersson har dock rätt att utan samtycke från Kund, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren.


13. Ogiltighet
Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.


14. Tillämplig lag och tvist
14.1 Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Wernerssons kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Wernersson beslut från Allmänna Reklamationsnämnden.


14.2 Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.


PERSONUPPGIFTER
Wernersson behandlar de personuppgifter som lämnas till Wernersson eller annat företag ansluten till Wernersson i enlighet med gällande lagstiftning. Lagens syfte är att skydda enskilda personer mot att integriteten kränks genom behandling av personuppgifter. Lagstiftningen är tillämplig på behandling av personuppgifter som helt eller delvis sker digitalt, men gäller även för manuella strukturerade uppgifter. En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan härledas till en levande person som exempelvis namn, adress och personnummer. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information Wernersson samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på Hemsidan i samband med medlemskap eller köp så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.


Wernersson registrerar, i förekommande fall, och behandlar sina kunders personuppgifter i strukturerade dataregister. Personuppgifterna används då det, som i detta fall, föreligger ett avtals- och/eller fordringsförhållande mellan Wernersson och den registrerade eller att registreringsskyldighet följer enligt lag. Uppgifterna rensas då dessa förhållanden upphört eller det ej längre finns skyldighet att lagra dem enligt lag.


Syftet med behandlingen av personuppgifter är primärt att användas för att Wernersson ska kunna uppfylla och tillvarataga sina rättsliga skyldigheter och rättigheter samt fullgöra avtal och åtgärder som har begärts innan eller efter avtal träffats. Personuppgifterna används även för att Wernersson ska kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. För sådan registrering och behandling av personuppgifter som är tillåten utan samtycke från den registrerade inhämtas inget samtycke från den registrerade.


För att Wernersson ska kunna möta lagstadgade krav, kan personuppgifterna behöva kompletteras eller uppdateras med uppgifter inhämtade från offentliga eller privata register. Det handlar exempelvis om uppgifter om adress, fullständigt för- och efternamn, telefonnummer samt personnummer.


Wernersson Ost AB, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.


Vilka personuppgifter behandlar vi och hur använder vi dina personuppgifter?


Vi kommer att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss eller som vi samlat in på Hemsidan genom cookies i syfte att administrera dina köp och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. De personuppgifter som Wernersson behandlar är ditt personnummer, namn, kön, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, betal- och kreditkortsnummer, leveransadress, IP-adress och telefonnummer.


De produktrekommendationer som du lägger in kan bli offentliga för andra användare.


Uppgifterna kan även användas för identifikation, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev samt för statistikändamål. Uppgifterna kan även användas för utskick per post, sms och e-post samt för marknadsföring och information via telefon, om du har lämnat ditt samtycke till detta genom ditt godkännande. Du kan när som helst kontakta oss för att avbryta marknadsföring mot dig som kund.


Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra Hemsidan, betalningslösningar och betalningsprocesser. Behandling i syfte att förbättra betalningslösningar och betalningsprocesser kan inkludera behandling där dina personuppgifter, bl.a. ditt personnummer, kan komma att överföras till tredjepartsleverantörer för att ingå som analysunderlag. Personuppgifterna kan då även komma att samköras med uppgifter från andra register, t.ex. kreditupplysningsregister.


Ditt personnummer kommer också att behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver detta i kreditupplysningssyfte.


Wernersson överför i regel inte personuppgifter till något land utanför EU/EES men om Wernersson t.ex. har en underleverantör (t.ex. leverantörer som tillhandahåller drift och hosting av IT system eller betalningsförmedlare och kreditföretag för betalning eller kreditupplysning) eller samarbetspartner (t.ex. för tryck och distribution eller samkörning med andra register för marknadsanalys), i ett land utanför EU/EES kan överföring av personuppgifter vara nödvändig.

För att säkerställa en hög nivå av skydd för dina personuppgifter ingår Wernersson avtal med sådana underleverantörer som reglerar överföringen av personuppgifter och underleverantörernas hantering av personuppgifterna. Wernersson fortsätter att vara ansvarig för uppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler och underleverantören får enbart behandla uppgifterna i enlighet med gällande avtal och instruktioner.


Genom att godkänna Villkoren i samband med köp eller lämnande av uppgifter så samtycker du till att dina personuppgifter kan överföras till land utanför EU/EES.


Om hela eller delar av Wernerssons verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.


Hur skyddar vi dina personuppgifter?
För att hålla de personuppgifter vi behandlar i säkert förvar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder: Vi har implementerat säkerhetsrutiner och tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vidare har vi vederbörliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till nätverket. Tillgång till de utrymmen där personuppgifterna lagras är begränsad och det krävs att de anställda identifieras för åtkomst.

När Kunden betalar med betal- eller kreditkort skickas Kunden till Wernerssons samarbetspartners för Kortbetalningar. Wernersson sparar inte Kundens betal- eller kreditkortsnummer. I de fall Kunden väljer att spara kortuppgifter görs det hos betalningsförmedlare och Wernersson skickar en referens med envägskryptering vid efterkommande betalningar.


Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du samtyckt till att vara registrerad kund hos Wernersson sparas dina uppgifter tills du avregistrerar dig. Du kan när som helst avregistrera dig som kund. Om du inte registrerar dig som kund sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra Wernerssons eller Wernerssons samarbetsparters åtaganden gentemot dig, t.ex. för att uppfylla leverans- eller garantiåtaganden.


Dina uppgifter sparas oavsett aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.


Tillgång till, uppdatering och korrigering av dina personuppgifter
Du har, enligt gällande lagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Om du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt gällande lagstiftning skickas in underskriven av dig per post till den adress som anges på Hemsidan. Den kan alltså inte skickas per e-post.


Wernersson vill säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om någon av de uppgifter du lämnat till Wernersson förändras, t.ex. om du ändrar din e-postadress, namn eller betalningsuppgifter eller om du vill säga upp ditt användarkonto, vänligen lämna Wernersson korrekta uppgifter genom att skicka ett e-postmeddelande till info@wernerssonost.se. Du har rätt att när som helst begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller raderas.


Dina personuppgifter behandlas inte för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.


Anser du att Wernersson har brustit i sina skyldigheter eller att Dina personuppgifter hanterats felaktigt, kan klagomål lämnas till Datainspektionen.


Länkar
Hemsidan kan innehålla länkar till andra webbplatser. Denna Integritetspolicy gäller enbart Hemsidan. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den personuppgiftspolicy som gäller för den sidan. Notera att Wernersson inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.


Ändringar i Integritetspolicy
Wernersson förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på Hemsidan.


Cookies
På Wernerssons Hemsida används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på Hemsidan.


Det finns två huvudtyper av cookies: a) en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. b) en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.


Wernersson använder cookies för att förbättra Hemsidan för besökaren t.ex. genom att anpassa Hemsidan efter besökarens önskemål, val och intressen, kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg, kunna hantera ditt köp, säkerställa att besökaren loggat in på Hemsidan och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker, för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.


Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos Wernersson så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Hemsidan samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Hemsidan.


Genom att godkänna Wernerssons Villkor och använda Wernerssons Hemsida samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång


Wernerssons Webbsida försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.


Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på Hemsidan. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.